sny

Po dobu výstav klauzur jsem si zaznamenával sny, a poté se je pokoušel zvizualizovat, pomocí internetové databáze. Používal jsem obrázky, videa a zvuky, které již byli součástí internetu, nenahrával jsem, ani nevytvářel nové, Podobně jak je těžké popsat sen někomu jinému, jsem se pokusil o popis prostřednictvím databáze, která je nám všem společná.

zdenek svejkovsky sny (5)

zdenek svejkovsky sny (1)

filmy bez lidí

Sestřih filmu Jeřábi táhnou (1957) ruského filmaře Michaila Kalatozova. Použity jsou jen scény, ve kterých se neobjevuje lidská postava. Projekt v současné době rozšiřuji o další snímky.

opomíjený problém

Použitá technologie často stojí nad myšlenkou samotnou. Instalace obsahuje reproduktory umístěné na každé její součásti (počítač, zásuvka, kabely od reproduktorů, reproduktory, popiska, název díla). Každá zvuková stopa obsahuje technické informace o tom co popisuje (např. reproduktor připevněný na počítači, popisuje procesy, které právě vykonává). Dílo tedy obsahuje jen popis technologie na které je závislé.

zdenek svejkovsky opomijeny problem (4)

zdenek svejkovsky opomijeny problem (2)

zdenek svejkovsky opomijeny problem (3)

od #000000 do PSY- GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V

Proces a jeho vnímání je v tomto projektu zásadnější než jeho výsledek. Nahrával jsem svou cestu po youtube kde se snažím dostat ze svého „prázdného“ videa (název   #000000) na to nejsledovanější (PSY – GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V). Samotná cesta, její proměny a hledání způsobu jak se dostat k cíli je dle mého tím nejpodstatnějším. Stává se tedy dílem samotným. Principem je hledat, nikoli sledovat. Dílem se tedy stává zdrojový kód youtube, ne jeho obsah. videa totiž vždy přetočím na konec a čekám na to co mi samotný youtube nabídne za cestu. Náhoda, štěstí, bezmoc.