Světla ramp

Site Specific projekt pro galerii Rampa (Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem). Součástí díla byla i reklamní kampaň zaměřená na občerstvení v rámci vernisáže. (foto – Tereza Bonaventurová)

Zdeněk Svejkovský Světla Ramp 01

Zdeněk Svejkovský Světla Ramp 02

Fotografie z vernisáže

Zdeněk Svejkovský Světla Ramp 03

Zdeněk Svejkovský Světla Ramp 07

Zdeněk Svejkovský Světla Ramp 04

Zdeněk Svejkovský Světla Ramp 06

Zdeněk Svejkovský Světla Ramp 05

prázdný prostor

Vizuální ztvárnění vnímání uměleckého díla. Jednotlivé televizory ilustrují umělce (tvůrce), diváka a umělecké dílo. V televizorech je video, naivně zobrazující to co se „děje“ za televizorem. Každé video obsahuje také zvukovou stopu, kde u televizoru zobrazující diváka mluví mnou oslovení lidé o tomto díle. Já vysvětluji toto dílo u televizoru ilustrující autora, televizor zobrazující umělecké dílo mlčí (obraz v něm nezobrazuje obrazovky, jen prázdnou místnost).

zdenek svejkovsky prazdny prostor (4)

zdenek svejkovsky prazdny prostor (1)

zdenek svejkovsky prazdny prostor (3)

zdenek svejkovsky prazdny prostor (2)

youtube – vimeo, vimeo – youtube

Spojení dvou videí, kde každé z nich je uploadované na jiný server. Samostatně fungují v kontextu serverů youtube a vimeo, spojují se až na speciálně vytvořených stránkách. Zkoumám zde situace, ve kterých lze dílo vnímat (server youtube vs,. uživatelský web), a jak mění svůj kontext.

http://youtubevimeovimeoyoutube.nice-web.cz/

sny

Po dobu výstav klauzur jsem si zaznamenával sny, a poté se je pokoušel zvizualizovat, pomocí internetové databáze. Používal jsem obrázky, videa a zvuky, které již byli součástí internetu, nenahrával jsem, ani nevytvářel nové, Podobně jak je těžké popsat sen někomu jinému, jsem se pokusil o popis prostřednictvím databáze, která je nám všem společná.

zdenek svejkovsky sny (5)

zdenek svejkovsky sny (1)

filmy bez lidí

Sestřih filmu Jeřábi táhnou (1957) ruského filmaře Michaila Kalatozova. Použity jsou jen scény, ve kterých se neobjevuje lidská postava. Projekt v současné době rozšiřuji o další snímky.

od #000000 do PSY- GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V

Proces a jeho vnímání je v tomto projektu zásadnější než jeho výsledek. Nahrával jsem svou cestu po youtube kde se snažím dostat ze svého „prázdného“ videa (název   #000000) na to nejsledovanější (PSY – GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V). Samotná cesta, její proměny a hledání způsobu jak se dostat k cíli je dle mého tím nejpodstatnějším. Stává se tedy dílem samotným. Principem je hledat, nikoli sledovat. Dílem se tedy stává zdrojový kód youtube, ne jeho obsah. videa totiž vždy přetočím na konec a čekám na to co mi samotný youtube nabídne za cestu. Náhoda, štěstí, bezmoc.